Pemeteraian DRB-HICOM University sebagai Panel Pakar Teknologi dalam bidang Teknologi Automotif.

DRB-HICOM University hari ini memeterai persefahaman dengan Lembaga Teknologis Malaysia(MBOT) sebagai Panel Pakar di dalam bidang Teknologi Automotif. Pengiktirafan MBOT tersebut merupakan manifestasi di atas penglibatan DRB-HICOM University dalam melatih dan melahirkan graduan dan pakar teknologi automotif sebagai menyahut keperluan tenaga pakar di dalam sektor automotif.