🎓 Salam dari DRB-HICOM University of Automotive Malaysia 🎓

🎓 Salam dari DRB-HICOM University of Automotive Malaysia 🎓

Peluang pengajian di DRB-HICOM U dengan tawaran biasiswa yang pelbagai.

Biasiswa ini memberikan peluang kepada pelajar lepasan SPM dan Diploma untuk menyertai program pengajian di peringkat Asasi, Diploma, Ijazah Sarjana Muda maupun Pasca Siswazah dengan pembiayaan penuh atau sebahagian yuran pengajian.

Program Asasi

✅ Biasiswa penuh.

✅ Biasiswa penuh yuran pengajian.

✅ Biasiswa sebahagian yuran pengajian (sehingga 50%)

Program Diploma

✅ Biasiswa sebahagian yuran pengajian (RM10,000)

Program Sarjana Muda

✅ Biasiswa penuh, DRB-HICOM Apprentice Scholar Programme (DASP) dengan elaun bulanan RM350

✅ Biasiswa sebahagian yuran pengajian (RM15,000)

Pengajian Pasca Siswazah

✅ Biasiswa sebahagian yuran pengajian (RM5,000)

Untuk mendapatkan biasiswa, pelajar perlu memohon secara online melalui

scholarship.dhuautomotive.edu.my

Tarikh akhir memohon ialah pada 1 Jun 2018.

DRB-HICOM U
25 Mei 2018